Schalen

NEU

Höhe 10cm, D 60cm

NEU

Höhe 6cm, D 22cm

Höhe 15cm, Breite 40cm, Tiefe 40cm

Höhe 10cm, Breite 15-25cm, Tiefe 15-25cm

Höhe ca. 10cm, D ca. 23cm

Ca. Höhe 7cm, Breite 65cm, Tiefe 45cm

Ca. Höhe 6cm, Breite 55cm, Tiefe 35cm

Höhe 10cm, Breite D ca. 50cm, Tiefe cm