Schalen

Höhe 10cm, D 60cm

Höhe 6cm, D 22cm

NEU

Höhe 11cm, Breite 34cm, Tiefe 10cm, ca.

Höhe 15cm, Breite 40cm, Tiefe 40cm

Höhe 10cm, Breite 15-25cm, Tiefe 15-25cm

Höhe ca. 10cm, D ca. 23cm

NEU

Höhe 8cm, Breit 56cm, Tiefe 15cm

Ca. Höhe 7cm, Breite 65cm, Tiefe 45cm

Ca. Höhe 6cm, Breite 55cm, Tiefe 35cm